• บัตร SmartZone คือ บัตร prepaid เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าในเครือข่าย SmartZone ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน ใช้น้อยจ่ายน้อย ใช้มากราคาต่อชม.ก็ถูกลง พร้อมทั้งยังมีบัตรแบบเหมาจ่าย (ไม่จำกัดจำนวนชม.) อีกด้วย จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า (ผู้พักอาศัย) ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถเลือกราคาที่เหมาะสมกับทางอาคารได้อีกด้วย
 • เมื่อท่านได้ให้ความไว้วางใจในการร่วมธุรกิจกับ SmartZone เราจะทำหน้าที่ผลิตบัตร SmartZone เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตในอาคารของท่าน ซึ่งมูลค่าของบัตรและโปรโมชั่นต่างๆ เป็นการตกลงร่วมกัน
 • นอกจากการผลิตบัตรแล้ว SmartZone จะดำเนินการจัดทำรายการสรุปยอดการการจำหน่ายบัตรในแต่ละเดือน เพื่อให้ท่านตรวจเช็คข้อมูลได้อย่างสะดวกอีกด้วย
 • ข้อมูลต่างๆของบัตรที่ระบบ SmartZone สามารถกำหนดค่าได้
  • - จำนวนชั่วโมงในการใช้งาน
  • - ความเร็วในการใช้งาน ทั้ง Download และ Upload
  • - จำนวนวันหมดอายุหลังจากที่มีการใช้งานในครั้งแรก
  • - ราคาบนหน้าบัตร และ มูลค่าที่แท้จริงของบัตร
  • - วันหมดอายุของบัตร
  • - รูปภาพ Logo หรือ ข้อความโฆษณาต่างๆ